Forever™ Essential Oils Defense

Anbefalet pris 254 kr

Art. nr 510

Volumen 15 ml

En varmegivende blanding

Forever™ Essential Oils Defense indeholder en udsøgt, afbalanceret kombination af kryddernellike, appelsin, kanel, rosmarin, frankincense, eukalyptus og enebær.

 

Til hvem?

Dufte påvirker os alle, og ved at vælge duft efter smag og behag kan du selv bestemme, hvordan. Forever™ Essential Oils Defense har en duftblanding, der føles varmende, kraftfuld og styrkende – en duft, der er populær hos de fleste og er særlig velegnet, når du har behov for et ekstra boost.

Æterisk olie

Mange planter producerer duftende essenser, der kan udtrækkes fra forskellige dele af buske og træer. Disse essenser har en naturlig funktion, eksempelvis at tiltrække vigtige insekter til bestøvning. Æteriske olier er netop disse essenser i stærkt koncentreret form med stærk aroma. 

Varm, krydret og kraftfuld

Forever™ Essential Oils Defense indeholder en herlig blanding af essenser. Lækker kryddernellike, frisk og sød appelsin, krydret kanel og urteduft fra rosmarin kombineres her med friskhed fra eukalyptus og enebær samt en varm træduft fra frankincense.

En styrkende følelse

Duftblandingen i Forever™ Essential Oils Defense har en sammensætning, der opleves varmende, styrkende og kraftfuld.

Hvad er aromaterapi?

Aromaterapi er læren med ældgamle traditioner, hvor æteriske olier bruges til at øge vores velvære. Æteriske olier kan med fordel anvendes som luftfriskere.

Ingredienser

Citrus Aurantium Dulcis (appelsin) Peel Oil, Eugenia Caryophyllus (kryddernellike) Bud Oil, Cinnamomum Zeylanicum (kanel) Bark Extract, Rosmarinus Officinalis (rosmarin) Leaf Oil, Eucalyptus Citriodora (eukalyptus) Leaf Oil, Juniperus Communis (enebær) Fruit Oil, Boswellia Carterii (frankincense) Gum Oil

Vær opmærksom på, at indholdet kan ændres, og at det altid er informationen på emballagen, som gælder.

Instruktioner

Hæld et par dråber i et duftkrus for at sprede en varmegivende duft i hjemmet.

FARE. Brandfarlig væske og damp. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn.

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en Giftinformation eller en læge. Fremkald IKKE opkastning.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Indholdet bortskaffes med husholdningsaffaldet.